Projecten
Wetenschap & Techniek Midden Limburg

Wetenschap & Techniek Midden Limburg

15 juni 2015
Categorie: Agri, Leisure & retail, Logistiek, Maakindustrie, Zorg

Voor alle sectoren

     

Contact

Tessa Timmermans
T. 06-20863507
E. tessatimmermans@outlook.com
W. www.spolt.nl


Raakvlakken Keyport 2020 projecten

 

Wetenschap & Techniek Midden Limburg


Projectstatus: in uitvoering

Doel van het project is wetenschap en technologie zodanig te integreren in het onderwijs van de participerende scholen dat wetenschap en technologie een essentieel onderdeel wordt bij het formuleren van ontwikkelings- en toekomstperspectieven van elk kind. Het is de bedoeling om dit per 2018 bij de meeste scholen in de regio Midden Limburg te realiseren. De leerkracht heeft zich voldoende kennis en vaardigheden eigen gemaakt om Wetenschap &Techniek onderwijs in zijn of haar klas succesvol te laten zijn.

Resultaten

8 schoolbesturen met in totaal 91 scholen zijn aangesloten. Waarvan momenteel 40 scholen actief deelnemen.

Circa 95 leerkrachten zijn aan de slag met professionalisering op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. 45 leerkrachten doen dit middels een intensief traject van meerdere dagdelen. 35 leerkrachten doen dit middels verschillende korte kennismakingsbijeenkomsten.

15 leerkrachten hebben een scholing rondom technische vaardigheden gevolgd, verzorgt door Het Spark Tech Lab.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met de regiospecialisten van Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen


 

Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu