Projecten
e-fulfilment Hub

e-fulfilment Hub

8 september 2016
Categorie: Innovatie, Logistiek, Ondernemerschap

Logistiek

Projectthumb_E-fulfilmenthub2018.jpg
     

Gerelateerd nieuws

Beschikbare documenten

Website


Contact

Pim Deuling
Directeur/eigenaar Bluehub
T. 06 24 67 12 21
E. pim@bluehub.nl

 

e-Fulfilment Hub


Projectstatus: in uitvoering

Keyport project e-Fulfilment Hub verbindt lokale partijen in kennis- en business community

De Keyportregio telt een groot aantal organisaties die zich (onder andere) richten op e-commerce en e-fulfilment. Deze organisaties zijn afkomstig uit allerlei sectoren en willen inspelen op de verdere groei van de e-fulfilmentsector. Dit landschap van e-fulfilment bedrijven en aanpalende organisaties was voorheen zeer versnipperd; de betrokken organisaties waren nauwelijks op de hoogte van elkaars kwaliteiten waardoor de mogelijkheden tot samenwerking en gezamenlijke profilering onvoldoende werden benut.Vanuit het bovengenoemde gebrek aan samenwerking en gezamenlijke profilering werd medio 2016 het Keyportproject ‘e-Fulfilment Hub’ gestart. Dit project had tot doel organisaties uit het versnipperde regionale e-fulfilment landschap te verenigen, samenwerking en kennisdeling op gang te brengen en een gezamenlijke profilering richting haar doelgroepen te ontwikkelen. Het project stimuleerde daarmee de onderlinge samenwerking en integreerde diverse partijen uit de Triple Helix in één overkoepelende community en werd hét samenwerkingsverband in de regionale e-fulfilment wereld.

Uitbouwen en versterken geboekte successen

e-Fulfilment Hub heeft het afgelopen jaar een goede basis gelegd voor de ontwikkeling van Keyport tot dé e-fulfilmentregio van Nederland. Om een positie als (cross-border) e-fulfilment topregio te claimen en op lange termijn te behouden, zijn additionele investeringen echter noodzakelijk en dient het e-fulfilmentdomein duurzaam ingebed te worden in het DNA van de regio. Om dit mogelijk te maken wordt in dit project dan ook voortgebouwd op de eerder genomen stappen en wordt het ‘merk’ e-Fulfilment Hub verder verbreed en verdiept.

Strategische doelstelling: dé one-stop-shop voor webshoplogistiek!

De huidige activiteiten op het gebied van samenwerking, kennisontwikkeling en kennisverspreiding worden gecontinueerd en opgeschaald om de verdienkracht voor de individuele organisaties én de regio te vergroten. Daarnaast ontwikkelden de projectpartners een gezamenlijke businesspropositie: e-Fulfilment Hub is hét centrale loket voor webshops waar zij terecht kunnen met al hun logistieke behoeften en vraagstukken. Alle deelprocessen binnen e-fulfilment (van inbound logistiek tot last-mile bezorging in het buitenland) worden door de partners van e-Fulfilment Hub ingevuld, waardoor zij samen het gehele e-fulfilmentproces kunnen verzorgen.

Begin bij Keyport 2020

Keyport 2020 heeft toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Geef je project vleugels en neem contact op met de regiospecialisten van Keyport 2020.

Icoon-geefjeprojectvleugels.pngJouw project in 4 stappen

 

 

Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu