Projecten
Agribusiness in beeld

Agribusiness in beeld

1 februari 2013
Categorie: Agri

Agri

     

Projecteigenaar

Hans Corsten, secretaris Gebiedsbureau / Weert-Nederweert-Leudal


Projectleider

Patrick Kuijken, HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen


Klankbordgroep

Leon Vaessen, Harry Verlinden, Rabobank Weerterland en Cranendonck
Jan Evers, Bert Vergoosen, LLTB
Jos Mans, Coöperatie Isidorus
Jos Meessen, LWV
Jos Koenders, Has
Rob Stuart, HAS kennistransfer
Hans Houtman, Joyce Dirkx, Gemeente Nederweert
Paul Vogels, Bas Schinck, Gemeente Leudal
Marjo Beeren, Gemeente Weert
Henk Verschoor, Gemeente Maasgouw
Rob Eeuwes, Gemeente Roerdalen
Hans Caubo, Provincie Limburg


Contact

Hans Corsten
Gebiedsbureau Weert – Nederweert - Leudal
T. 06 - 5358 99 94
E. reco.corsten@weert.nl

 

Agribusiness in beeld

De Agribusiness vormt een essentieel en prominent onderdeel van de regionale economie. Toch is er maar weinig bekend over de totale betekenis van het agribusiness complex in de regio, terwijl daar juist nu grote behoefte aan bestaat. Er wordt wel veel materiaal verzameld over de land- en tuinbouwsector, maar niets over de overige delen van de agribusiness. Deze internationaal toonaangevende sector omvat diverse (plantaardige en dierlijke) voedselketens met verschillende schakels per keten, zoals de toeleverende industrie, uitgangsmateriaal, primaire productie, verwerkende (levensmiddelen) industrie, veilingen, handel, retail en out of home sector en tot slot de consument in binnen- en buitenland. Een deel van de producten uit de agribusiness worden als eindproduct verkocht in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel gebruikt als input voor de verwerkende (voedingsmiddelen)industrie.


De Agribusiness is nauw verbonden met andere sectoren in de economie. De huidige omvang van de agribusiness is complex daarom wil Keyport 2020 ook inzichten verschaffen in de mogelijke ontwikkeling tot 2025.

Beschikbare documenten

Eindrapport onderzoek ‘Agribusiness in beeld’
Lees meer via: ‘Agribusiness heeft de toekomst’

Status

Projectstatus: afgerond
Oplevering onderzoek: 31 januari 2014

Vervolgactiviteiten

Ontwikkeling Economisch Actieprogramma Agribusiness
Bekijk projectpagina

 

Terug
Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu