Projecten

Recycling incontinentiemateriaal

Maakindustrie, Zorg
17-06-15 Status: in ontwikkeling •De haalbaarheid van een businessplan toetsen welke uiteindelijk kan leiden tot een productieplant voor het recyclen van incontinentiemateriaal. Lees meer

Status: in ontwikkeling •
De haalbaarheid van een businessplan toetsen welke uiteindelijk kan leiden tot een productieplant voor het recyclen van incontinentiemateriaal.

Lignine Valorisatie

Maakindustrie, Agri
17-06-15 Status: in uitvoering •Lignine is een potentiële toekomstige grondstof voor materialen. Doel: kennis ontwikkelen over het verwerken van lignine naar commercieel producten. Lees meer

Status: in uitvoering •
Lignine is een potentiële toekomstige grondstof voor materialen. Doel: kennis ontwikkelen over het verwerken van lignine naar commercieel producten.

Inventarisatie Efulfillment Keyport 2020

Logistiek
16-06-15 Status: in ontwikkeling •Circa 30-35% van de nieuw gebouwde magazijnen in Europa is bestemd voor eFulfillment activiteiten. Hier liggen kansen voor de Keyport 2020 regio! Lees meer

Status: in ontwikkeling •
Circa 30-35% van de nieuw gebouwde magazijnen in Europa is bestemd voor eFulfillment activiteiten. Hier liggen kansen voor de Keyport 2020 regio!

Holland Expat Center South

Maakindustrie, Logistiek, Agri, Zorg, Leisure & retail
16-06-15 Status: in uitvoering •Het fysiek realiseren van een warm welkom in Zuid-Nederland is sinds 2010 vertaald in een expat center, dat ervoor zorgt dat expats zich makkelijk en snel kunnen vestigen en zich welkom voelen Lees meer

Status: in uitvoering •
Het fysiek realiseren van een warm welkom in Zuid-Nederland is sinds 2010 vertaald in een expat center, dat ervoor zorgt dat expats zich makkelijk en snel kunnen vestigen en zich welkom voelen

Wetenschap & Techniek Midden Limburg

Maakindustrie, Logistiek, Agri, Zorg, Leisure & retail
15-06-15 Status: in uitvoering •Het programma ‘Wetenschap &Techniek Midden Limburg’ beoogt Wetenschap en Technologie in te passen in het funderend onderwijs. Lees meer

Status: in uitvoering •
Het programma ‘Wetenschap &Techniek Midden Limburg’ beoogt Wetenschap en Technologie in te passen in het funderend onderwijs.

Versnellingstafels

Leisure & retail, Maakindustrie, Zorg, Agri, Logistiek
15-06-15 Status: in uitvoering •De versnellingstafels zorgen voor samenwerking met collega ondernemers en met behulp van een expert een idee uit te werken tot een business propositie. Lees meer

Status: in uitvoering •
De versnellingstafels zorgen voor samenwerking met collega ondernemers en met behulp van een expert een idee uit te werken tot een business propositie.

Onderzoek arbeidsmobiliteit Keyport 2020

Maakindustrie
11-02-15 Status: in ontwikkeling •Keyport 2020 onderzoekt welke kansen er zijn om op regionale schaal een bijdrage te leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten. Lees meer

Status: in ontwikkeling •
Keyport 2020 onderzoekt welke kansen er zijn om op regionale schaal een bijdrage te leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten.

Economisch Actieprogramma Agribusiness

Agri
11-02-15 Status: in ontwikkeling •Het is van essentieel belang dat de internationale concurrentiepositie van het agribusiness complex verder wordt versterkt. Lees meer

Status: in ontwikkeling •
Het is van essentieel belang dat de internationale concurrentiepositie van het agribusiness complex verder wordt versterkt.

Boer en burger Energiecoöperatie

Agri
11-02-15 Status: in uitvoering •In toenemende mate wordt door zowel burgers als bedrijven geïnvesteerd in duurzame energieopwekking. Lees meer

Status: in uitvoering •
In toenemende mate wordt door zowel burgers als bedrijven geïnvesteerd in duurzame energieopwekking.

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020

Agri
09-02-15 Status: in uitvoering •GreenBrains ondersteunt in de Regio Keyport 2020 innovaties op het gebied van agro en food en aanverwante bedrijvigheid. Lees meer

Status: in uitvoering •
GreenBrains ondersteunt in de Regio Keyport 2020 innovaties op het gebied van agro en food en aanverwante bedrijvigheid.

Biobased DNA Keyport 2020

Agri
31-03-14 Status: onderzoek in uitvoering •Doel: het in beeld krijgen van de USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s. Lees meer

Status: onderzoek in uitvoering •
Doel: het in beeld krijgen van de USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s.

Recycling drankenkartons

Maakindustrie
31-03-14 Status: afgerond •Het recyclen van drankenkartons in de Keyportregio ipv in het buitenland. Kostenbesparend, beter voor het milieue + een bijdrage aan de regionale economie. Lees meer

Status: afgerond
Het recyclen van drankenkartons in de Keyportregio ipv in het buitenland. Kostenbesparend, beter voor het milieue + een bijdrage aan de regionale economie.

Evolva - Werkplekleren 3.0

Zorg
16-01-14 Status: in uitvoering •Zorgorganisaties worstelen al decennialang met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier... Lees meer

Status: in uitvoering
Zorgorganisaties worstelen al decennialang met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier...

Virtueel verzorgingshuis

Zorg
16-01-14 Status: in uitvoering •Proteion Thuis heeft initiatieven ontwikkeld voor wonen, welzijn en zorg om een impuls te geven aan innovatieve kostenbesparende ontwikkelingen in Keyport 2020. Lees meer

Status: in uitvoering
Proteion Thuis heeft initiatieven ontwikkeld voor wonen, welzijn en zorg om een impuls te geven aan innovatieve kostenbesparende ontwikkelingen in Keyport 2020.

Onderwijsinfrastructuur Techniekketen Keyport 2020 en Noord-Limburg

Maakindustrie
16-01-14 Status: in uitvoering • Doel: het verhogen van de instroom binnen het technisch onderwijs in de regio Keyport en Noord-Limburg, gericht op het in stand houden van technisch onderwijs in de regio. Lees meer

Status: in uitvoering
Doel: het verhogen van de instroom binnen het technisch onderwijs in de regio Keyport en Noord-Limburg, gericht op het in stand houden van technisch onderwijs in de regio.

Opschaling Retail en Business Academy

Leisure & retail
16-01-14 Status: in voorbereiding • Ondernemers in detailhandel en vrijetijdseconomie hebben onvoldoende organisatiekracht om gezamenlijk hun krachten te bundelen... Lees meer

Status: in voorbereiding • Ondernemers in detailhandel en vrijetijdseconomie hebben onvoldoende organisatiekracht om gezamenlijk hun krachten te bundelen...

Spark Tech Lab

Maakindustrie
01-09-13 Status: in uitvoering •Discovery Center Continium uit Kerkrade is in het najaar van 2013 met de ontwikkeling van een techniekatelier in Weert gestart... Lees meer

Status: in uitvoering
Discovery Center Continium uit Kerkrade is in het najaar van 2013 met de ontwikkeling van een techniekatelier in Weert gestart...

Limburg Magnet

Maakindustrie
01-09-13 Status: in uitvoering •Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt... Lees meer

Status: in uitvoering
Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt...

Innovatiehuis MKB Keyport 2020

Maakindustrie
01-02-13 Status: in uitvoering •Doel: het versterken van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail & leisure en agri in de regio. Lees meer

Status: in uitvoering •
Doel: het versterken van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail & leisure en agri in de regio.

Stage community voor de juiste match tussen bedrijfsleven en onderwijs

Maakindustrie
01-02-13 Status: afgerond •De ‘Stage Community’ is een virtueel loket (database/website) voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten... Lees meer

Status: afgerond
De ‘Stage Community’ is een virtueel loket (database/website) voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten...

Warmtenet Keyport 2020 (pilot Roermond)

Maakindustrie
01-02-13 Status: verkenning afgerond •Op basis van een zogenaamde ‘energiefoto’ is de actuele situatie, voor wat betreft de energiehuishouding van het bedrijventerrein... Lees meer

Status: verkenning afgerond
Op basis van een zogenaamde ‘energiefoto’ is de actuele situatie, voor wat betreft de energiehuishouding van het bedrijventerrein...

Onderzoek innovatiepotentieel regionale MKB regio Keyport 2020

Maakindustrie
01-02-13 Status: afgerond •Aanalyse: innovatiepotentieel bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport en de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens van Brainport 2020. Lees meer

Status: afgerond
Aanalyse: innovatiepotentieel bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport en de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens van Brainport 2020.

MakeTech Platform Maas en Roer

Maakindustrie
01-02-13 Status: in uitvoering •Het Make Tech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Lees meer

Status: in uitvoering
Het Make Tech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie.

Logistieke propositie Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Status: afgerond •Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering... Lees meer

Status: afgerond
Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering...

Breedband voor Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Status: afgerond •Onderzoek naar de mogelijk om met meerdere belanghebbende partijen een gezamenlijk backbone-structuur in Midden-Limburg aan te leggen. Lees meer

Status: afgerond
Onderzoek naar de mogelijk om met meerdere belanghebbende partijen een gezamenlijk backbone-structuur in Midden-Limburg aan te leggen.

Agribusiness in beeld

Agri
01-02-13 Status: afgerond •De Agribusiness is nauw verbonden met andere sectoren in de economie. Keyport 2020 wil inzichten verschaffen in de mogelijke ontwikkeling tot 2025. Lees meer

Status: afgerond
De Agribusiness is nauw verbonden met andere sectoren in de economie. Keyport 2020 wil inzichten verschaffen in de mogelijke ontwikkeling tot 2025.

Ontwikkeling Energietransitie Park Zevenellen

Agri
01-02-13 Status: afgerond •Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal. Lees meer

Status: afgerond
Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal.

Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu