Projecten

Biobased DNA Keyport 2020

Agri
31-03-14 Het doel van Biobased DNA Keyport 2020 is het in beeld krijgen van die daadwerkelijke USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s in Limburg als Greenport Venlo en Limburg Economic Development en die van de partners binnen het convenant BBE-Limburg. Lees meer
Het doel van Biobased DNA Keyport 2020 is het in beeld krijgen van die daadwerkelijke USP’s van de regio die complementair zijn aan die van over...

Recycling drankenkartons

Maakindustrie
31-03-14 In de regio Keyport 2020 is zowel kennis en expertise als ook motivatie aanwezig om met name de drankenkartons te gaan recyclen en niet meer te transporteren over grote afstanden naar het buitenland. Dit is beter voor het milieu, is kostenbesparend en kan een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale economie. Lees meer
In de regio Keyport 2020 is zowel kennis en expertise als ook motivatie aanwezig om met name de drankenkartons te gaan recyclen en niet meer te transp...

Werkplekleren 3.0

Zorg
16-01-14 Zorgorganisaties worstelen al decennialang met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier... Lees meer
Zorgorganisaties worstelen al decennialang met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier...

Virtueel verzorgingshuis

Zorg
16-01-14 Proteion Thuis heeft onder de noemer ‘Innoveren door Verbinden’ een programma van initiatieven ontwikkeld... Lees meer
Proteion Thuis heeft onder de noemer ‘Innoveren door Verbinden’ een programma van initiatieven ontwikkeld...

Onderwijsinfrastructuur Techniekketen Keyport 2020 en Noord-Limburg

Maakindustrie
16-01-14 In aug 2012 (schooljaar 2012 – 2013) is in het Hoge Dunk gebied de 6-jarige techniekopleiding Kwadrant-ROC Gilde opleidingen van start gegaan... Lees meer
In aug 2012 (schooljaar 2012 – 2013) is in het Hoge Dunk gebied de 6-jarige techniekopleiding Kwadrant-ROC Gilde opleidingen van start gegaan...

Opschaling Retail en Business Academy

Leisure & retail
16-01-14 Ondernemers in detailhandel en vrijetijdseconomie hebben onvoldoende organisatiekracht om gezamenlijk hun krachten te bundelen... Lees meer
Ondernemers in detailhandel en vrijetijdseconomie hebben onvoldoende organisatiekracht om gezamenlijk hun krachten te bundelen...

Spark Tech Lab

Maakindustrie
01-09-13 Discovery Center Continium uit Kerkrade is in het najaar van 2013 met de ontwikkeling van een techniekatelier in Weert gestart... Lees meer
Discovery Center Continium uit Kerkrade is in het najaar van 2013 met de ontwikkeling van een techniekatelier in Weert gestart...

Limburg Magnet

Maakindustrie
01-09-13 Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt... Lees meer
Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt...

Innovatiehuis MKB Keyport 2020

Maakindustrie
01-02-13 Het Innovatiehuis MKB Keyport 2020 richt zich op versterking van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail... Lees meer
Het Innovatiehuis MKB Keyport 2020 richt zich op versterking van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail...

Ondernemerscentrum voor E-commerce & Weblogistiek

Logistiek
01-02-13 Keyport 2020 wil in deze regio een hotspot voor weblogistiek ontwikkelen. Daarvoor wil ze kritische massa creëren op het gebied van e-commerce en weblogistiek. Spil van het initiatief is het Ondernemerscentrum voor E-commerce & Weblogistiek. Lees meer
Keyport 2020 wil in deze regio een hotspot voor weblogistiek ontwikkelen. Daarvoor wil ze kritische massa creëren op het gebied van e-commerce en...

Stage community voor de juiste match tussen bedrijfsleven en onderwijs

Maakindustrie
01-02-13 De ‘Stage Community’ is een virtueel loket (database/website) voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten... Lees meer
De ‘Stage Community’ is een virtueel loket (database/website) voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten...

Warmtenet Keyport 2020 (pilot Roermond)

Maakindustrie
01-02-13 Op basis van een zogenaamde ‘energiefoto’ is de actuele situatie, voor wat betreft de energiehuishouding van het bedrijventerrein... Lees meer
Op basis van een zogenaamde ‘energiefoto’ is de actuele situatie, voor wat betreft de energiehuishouding van het bedrijventerrein...

Onderzoek innovatiepotentieel regionale MKB regio Keyport 2020

Maakindustrie
01-02-13 Het lectoraat Brainport van de Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht heeft het innovatiepotentieel van het mkb en in het bijzonder de maakindustrie in de regio Keyport 2020 onderzocht. In het kader van het onderzoek is het innovatiepotentieel van bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport geanalyseerd en zijn de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens in met name de regio’s in Brainport 2020 Zuidoost-Nederland in kaart gebracht. Lees meer
Het lectoraat Brainport van de Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht heeft het innovatiepotentieel van het mkb en in het bijzonder de maakin...

MakeTech Platform Maas en Roer

Maakindustrie
01-02-13 Het Make Tech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Het Make Tech Platform dat onder de vlag van Keyport 2020... Lees meer
Het Make Tech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Het Make Tech Platform dat onder de vlag van Keyport 2020...

Logistieke propositie Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering en... Lees meer
Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering en...

Breedband voor Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Met het project Masterplan Breedband wordt op de schaal van Keyport 2020 onderzocht of het mogelijk is om met meerdere belanghebbende partijen... Lees meer
Met het project Masterplan Breedband wordt op de schaal van Keyport 2020 onderzocht of het mogelijk is om met meerdere belanghebbende partijen...

Agribusiness in beeld

Agri
01-02-13 De Agribusiness vormt een essentieel en prominent onderdeel van de regionale economie. Toch is er maar weinig bekend over de totale betekenis van het agribusiness complex in de regio, terwijl daar juist nu grote behoefte aan bestaat. Er wordt wel veel materiaal verzameld over de land- en tuinbouwsector, maar niets over de overige delen van de agribusiness. Deze internationaal toonaangevende sector omvat diverse (plantaardige en dierlijke) voedselketens met verschillende schakels per keten. Lees meer
De Agribusiness vormt een essentieel en prominent onderdeel van de regionale economie. Toch is er maar weinig bekend over de totale betekenis van het ...

Ontwikkeling Energietransitie Park Zevenellen

Agri
01-02-13 Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal. Er moet onder andere... Lees meer
Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal. Er moet onder andere...

Energiebesparing en benchmark agribusiness - Energypoint

Agri
01-02-13 De agribusiness presteert financieel beter als zij op het gebied van energiebesparing en productie de kansen beter benut... Lees meer
De agribusiness presteert financieel beter als zij op het gebied van energiebesparing en productie de kansen beter benut...