Projecten

Biobased DNA Keyport 2020

Agri
31-03-14 Status: onderzoek in uitvoering •Doel: het in beeld krijgen van de USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s. Lees meer

Status: onderzoek in uitvoering •
Doel: het in beeld krijgen van de USP’s van de regio die complementair zijn aan die van overige (Brainport 2020-)regio’s.

Recycling drankenkartons

Maakindustrie
31-03-14 Status: in uitvoering •Het recyclen van drankenkartons in de Keyportregio ipv in het buitenland. Kostenbesparend, beter voor het milieue + een bijdrage aan de regionale economie. Lees meer

Status: in uitvoering
Het recyclen van drankenkartons in de Keyportregio ipv in het buitenland. Kostenbesparend, beter voor het milieue + een bijdrage aan de regionale economie.

Evolva - Werkplekleren 3.0

Zorg
16-01-14 Status: in voorbereiding •Zorgorganisaties worstelen al decennialang met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier... Lees meer

Status: in voorbereiding
Zorgorganisaties worstelen al decennialang met het vraagstuk van hun productiviteit. Maar een eigentijdse en nog onderbenutte manier...

Virtueel verzorgingshuis

Zorg
16-01-14 Status: in uitvoering •Proteion Thuis heeft initiatieven ontwikkeld voor wonen, welzijn en zorg om een impuls te geven aan innovatieve kostenbesparende ontwikkelingen in Keyport 2020. Lees meer

Status: in uitvoering
Proteion Thuis heeft initiatieven ontwikkeld voor wonen, welzijn en zorg om een impuls te geven aan innovatieve kostenbesparende ontwikkelingen in Keyport 2020.

Onderwijsinfrastructuur Techniekketen Keyport 2020 en Noord-Limburg

Maakindustrie
16-01-14 Status: in uitvoering • Doel: het verhogen van de instroom binnen het technisch onderwijs in de regio Keyport en Noord-Limburg, gericht op het in stand houden van technisch onderwijs in de regio. Lees meer

Status: in uitvoering
Doel: het verhogen van de instroom binnen het technisch onderwijs in de regio Keyport en Noord-Limburg, gericht op het in stand houden van technisch onderwijs in de regio.

Opschaling Retail en Business Academy

Leisure & retail
16-01-14 Status: in voorbereiding • Ondernemers in detailhandel en vrijetijdseconomie hebben onvoldoende organisatiekracht om gezamenlijk hun krachten te bundelen... Lees meer

Status: in voorbereiding • Ondernemers in detailhandel en vrijetijdseconomie hebben onvoldoende organisatiekracht om gezamenlijk hun krachten te bundelen...

Spark Tech Lab

Maakindustrie
01-09-13 Status: in uitvoering •Discovery Center Continium uit Kerkrade is in het najaar van 2013 met de ontwikkeling van een techniekatelier in Weert gestart... Lees meer

Status: in uitvoering
Discovery Center Continium uit Kerkrade is in het najaar van 2013 met de ontwikkeling van een techniekatelier in Weert gestart...

Limburg Magnet

Maakindustrie
01-09-13 Status: in uitvoering •Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt... Lees meer

Status: in uitvoering
Het project Limburg Magnet heeft als doel het binden, boeien en gericht benutten van jong talent voor de Limburgse arbeidsmarkt...

Innovatiehuis MKB Keyport 2020

Maakindustrie
01-02-13 Status: in uitvoering •Doel: het versterken van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail & leisure en agri in de regio. Lees meer

Status: in uitvoering •
Doel: het versterken van het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail & leisure en agri in de regio.

Ondernemerscentrum voor E-commerce & Weblogistiek

Logistiek
01-02-13 Status: onderzoek in uitvoering • Doel: een hotspot voor weblogistiek ontwikkelen. Daarvoor wil ze kritische massa creëren op het gebied van e-commerce en weblogistiek. Lees meer

Status: onderzoek in uitvoering • Doel: een hotspot voor weblogistiek ontwikkelen. Daarvoor wil ze kritische massa creëren op het gebied van e-commerce en weblogistiek.

Stage community voor de juiste match tussen bedrijfsleven en onderwijs

Maakindustrie
01-02-13 Status: in voorbereiding •De ‘Stage Community’ is een virtueel loket (database/website) voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten... Lees meer

Status: in voorbereiding
De ‘Stage Community’ is een virtueel loket (database/website) voor vraag en aanbod van stages en afstudeeropdrachten...

Warmtenet Keyport 2020 (pilot Roermond)

Maakindustrie
01-02-13 Status: verkenning in uitvoering •Op basis van een zogenaamde ‘energiefoto’ is de actuele situatie, voor wat betreft de energiehuishouding van het bedrijventerrein... Lees meer

Status: verkenning in uitvoering
Op basis van een zogenaamde ‘energiefoto’ is de actuele situatie, voor wat betreft de energiehuishouding van het bedrijventerrein...

Onderzoek innovatiepotentieel regionale MKB regio Keyport 2020

Maakindustrie
01-02-13 Status: afgerond •Aanalyse: innovatiepotentieel bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport en de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens van Brainport 2020. Lees meer

Status: afgerond
Aanalyse: innovatiepotentieel bedrijven en bedrijvenclusters in Keyport en de kansen om aan te haken bij industriële waardeketens van Brainport 2020.

MakeTech Platform Maas en Roer

Maakindustrie
01-02-13 Status: in uitvoering •Het Make Tech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie. Lees meer

Status: in uitvoering
Het Make Tech Platform is een platform van- en voor ondernemers in de maakindustrie.

Logistieke propositie Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Status: afgerond •Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering... Lees meer

Status: afgerond
Keyport 2020 wil zich primair onderscheiden op het gebied van bedrijfsproces gerelateerde logistiek. Dit vereist een duidelijke positionering...

Breedband voor Keyport 2020

Logistiek
01-02-13 Status: afgerond •Onderzoek naar de mogelijk om met meerdere belanghebbende partijen een gezamenlijk backbone-structuur in Midden-Limburg aan te leggen. Lees meer

Status: afgerond
Onderzoek naar de mogelijk om met meerdere belanghebbende partijen een gezamenlijk backbone-structuur in Midden-Limburg aan te leggen.

Agribusiness in beeld

Agri
01-02-13 Status: verkenning is afgerond •De Agribusiness is nauw verbonden met andere sectoren in de economie. Keyport 2020 wil inzichten verschaffen in de mogelijke ontwikkeling tot 2025. Lees meer

Status: verkenning is afgerond
De Agribusiness is nauw verbonden met andere sectoren in de economie. Keyport 2020 wil inzichten verschaffen in de mogelijke ontwikkeling tot 2025.

Ontwikkeling Energietransitie Park Zevenellen

Agri
01-02-13 Status: afgerond •Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal. Lees meer

Status: afgerond
Keyport 2020 onderzoekt de realisatie van een Energie Transitie Park (ETP) op industriepark Zevenellen in Leudal.

Energiebesparing en benchmark agribusiness - Energypoint

Agri
01-02-13 Status: ontwikkeling businessplan •De agribusiness presteert financieel beter als zij op het gebied van energiebesparing en productie de kansen beter benut... Lees meer

Status: ontwikkeling businessplan
De agribusiness presteert financieel beter als zij op het gebied van energiebesparing en productie de kansen beter benut...

Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
Menu